วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

http://auttechnobung.blogspot.com/ นายอรรถพร เฟื่องมา

วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 255105 มกราคม 2552
ถอดเทป DV บันทึกคำพูดและ TC ของรายการแผ่นดินไท
06 มกราคม 2552
ถ่ายหน้าป้ายรายการแผ่นดินไทย จัดแสงและช่วยพี่บันทึกเทป โยนเทป DV ลงเบต้า และนำเทป DV ไปโอนถ่ายข้อมูลลงเทปเบต้า


07 มกราคม 2552
ถอดเทป อบต. และจด TC นำเทปเข้าเครื่องเล่นและบันทึกการสนทนา
08 มกราคม 2552
ถอดเทป อบต. และบันทึก TC นำเทปเข้าเครื่องเล่นและบันทึกการสนทนา
09 มกราคม 2552
ถอดเทป DV อบต. และบันทึก TC นำเทปเข้าเครื่องเล่นและบันทึกการสนทนา
12 มกราคม 2552
ออกกองรายการแผ่นดินไท ช่วยพี่ปืนบันทึกเทป (ที่รัฐสภา) ถอดเทป อบต. นำเทปเข้าเครื่องเล่นและจดบันทึก TC พร้อมรายละเอียด
13 มกราคม 2552
Capture งานรายการแผ่นดินไท เรื่องแพทย์ทางเลือก นำเทป DV ไปห้องตัดต่อและนำเทปเข้าเครื่องเล่น และ Capture ลงคอมพิวเตอร์ ถอดเทป อบต. และ บันทึก TC นำเทปเข้าเครื่องเล่นและจดบันทึก TC พร้อมรายละเอียด


14 มกราคม 2552
ถอดเทปรายการแผ่นดินไท และบันทึก TC นำเทปเข้าเครื่องเล่นและจดบันทึก TC พร้อมรายละเอียด
15 มกราคม 2552
ถอดเทปรายการแผ่นดินไท และบันทึก TC นำเทปเข้าเครื่องเล่นและจดบันทึก TC พร้อมรายละเอียด
16 มกราคม 2552
ถอดเทปรายการแผ่นดินไท และบันทึก TC นำเทปเข้าเครื่องเล่นและจดบันทึก TC พร้อมรายละเอียด Capture แพทย์ทางเลือก นำเทป DV ไปห้องตัดต่อและนำเทปเข้าเครื่อง Capture
19 มกราคม 2552
Capture DV รายการแผ่นดินไท ตอนสื่อเพื่อเด็ก นำเทป DV เข้าเครื่องเล่นและ Capture ลงคอมพิวเตอร์ ม้วน R10–14
20 มกราคม 2552
Capture DV รายการแผ่นดินไท ตอนสื่อเพื่อเด็ก นำเทป DV เข้าเครื่องเล่นและ Capture ลงคอมพิวเตอร์ ม้วน R15–19 ไล้แผ่น CD รายการแผ่นดินไท ตอน อบต.ปากพูน นำ CD เข้าเครื่องไลล์แผ่น จำนวน 6 แผ่น
21 มกราคม 2552
ถอดเทป DV รายการแผ่นดินไท ตอนสื่อเพื่อเด็ก นำเทป DV เข้าเครื่องเล่นและจดบันทึก TC พร้อมรายละเอียด


22 มกราคม 2552
ถอดเทป DV รายการแผ่นดินไท ตอนสื่อเพื่อเด็ก นำเทป DV เข้าเครื่องเล่นและจดบันทึก TC พร้อมรายละเอียด ไล้แผ่น CD รายการแผ่นดินไท ตอนพยาบาลชุมชน 1–2 นำ CD เข้าเครื่องไลล์แผ่นและดำเน้นการไลล์
23 มกราคม 2552
ถอดเทป DV รายการแผ่นดินไท ตอนสื่อเพื่อเด็ก นำเทป DV เข้าเครื่องเล่นและจดบันทึก TC พร้อมรายละเอียด
26 มกราคม 2552
ช่วยพี่บอยถ่ายหน้าป้าย และจัดแสงถ่ายหน้าป้ายรายการแผ่นดินไท (พิธีกร พี่ประสาน)
27 มกราคม 2552
ถอดเทปรายการแผ่นดินไท ตอน หวาน มัน เค็ม นำเทปเข้าเครื่องเล่น DV และจดบันทึก TC พร้อมรายละเอียด
28 มกราคม 2552
ถอดเทปรายการแผ่นดินไท ตอน หวาน มัน เค็ม นำเทปเข้าเครื่องเล่น DV และเปิดฟังและจดบันทึก TC พร้อมรายละเอียด
29 มกราคม 2552
ถอดเทปรายการแผ่นดินไท ตอน หวาน มัน เค็ม นำเทปเข้าเครื่องเล่น DV และเปิดฟังและจดบันทึก TC พร้อมรายละเอียด